Poznaj nas

Paulina Jęczmień

Cieszę się, że tu jesteś. Nazywam się Paulina Jęczmień. Jestem psycholożką, seksuolożką oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z zakresu seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aktualnie uczęszczam na kurs psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkinią, podobnie jak Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach: 

Prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne, indywidualne sesje psychoterapii z dorosłymi oraz młodzieżą (od. 15 r.ż.), a także grupową edukację seksualną i warsztaty rozwijające umiejętności społeczne. Pracuję w nurcie integratywnym. Korzystam przede wszystkim z metod terapii psychodynamicznej, a także technik poznawczo-behawioralnych (CBT).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przestępstw, także tych ujętych w art. 197-203 Kodeksu Karnego popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Zapraszam do kontaktu osoby, zobowiązane do odbycia terapii w ramach środka zabezpieczającego.

Jestem świadoma odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą praca z drugim człowiekiem, dlatego kieruję się zasadami etyki zawodowej, a swą pracę poddaję regularnej superwizji. Zgodnie z zaleceniami PTP sama także uczestniczę w procesie psychoterapii własnej, dlatego wiem, jak to jest być po drugiej stronie.

“Dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomego, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem.” Carl Gustav Jung

Natalia Dobrowolska

Dzień dobry, mam na imię Natalia i jestem dyplomowanym psychologiem klinicznym, a także psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

Swoje wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie ukończyłam jednolite studia magisterskie, zdobywając gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Aktualnie uczęszczam na kurs psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne skierowane do osób dorosłych i młodzieży, od 15. roku życia.

W swojej pracy opieram się na współczesnych teoriach rozwojowych i teoriach osobowości, które dają mi szerokie spojrzenie na funkcjonowanie człowieka.

Podczas sesji z Klientem skupiam się na zidentyfikowaniu problemu, który generuje trudności, aby następnie wspólnie pracować nad jego rozwiązaniem.
Moim celem jest również pomoc w uwolnieniu od napięcia, poszerzaniu świadomości oraz uświadomieniu procesów, które zachodzą wewnętrznie. Wspólnie odnajdujemy efektywne sposoby na radzenie sobie z trudnościami, zawsze kierując się mocnymi stronami Klienta.

Na każdym etapie mojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, wykazując pełną uważność na jego potrzeby i respektując zasady etyki zawodowej. Staram się tworzyć atmosferę pełną otwartości, akceptacji i zrozumienia, aby każda osoba czuła się swobodnie i bezpiecznie.

Obszary, które szczególnie mnie interesują, obejmują:

Zdrowie emocjonalne i dobrostan psychiczny:

Rozwój osobisty i samorealizacja:

Relacje międzyludzkie i kompetencje społeczne:

Strategie radzenia sobie ze stresem:

Klaudia Kutela

Dzień dobry, witaj!

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) organizowanego przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W pracy terapeutycznej zawracam uwagę na potrzeby pacjenta oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Zależy mi na nawiązaniu empatycznej relacji opartej na zaufaniu oraz wzajemnym szacunku. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam pracując z osobami dorosłymi przejawiającym trudności w codziennym funkcjonowaniu w ramach oddziału zamkniętego. Aktualnie pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w poradni terapeutycznej przy Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. 

W gabinecie TUŻ OBOK konsultuje zarówno dorosłych jak i dzieci powyżej 12 roku życiu.

Zapraszam do umawiania konsultacji – jestem TUŻ OBOK.

Angelika Jończyk

Dzień dobry, cześć!
 
Nazywam się Angelika Jończyk i jestem certyfikowaną Trenerką Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i dorosłych, doświadczoną w zarządzaniu zasobami ludzkimi, projektami i zespołem. Pracowałam w środowisku korporacyjnym, firmach technologicznych i usługowych. Brałam udział w projekcie z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w Portugalii, w Faro, ukończyłam studia magisterskie z Zarządzania i przygotowuję się do obrony pracy magisterskiej z psychologii. W ramach tzw. TUSów pracuję z dziećmi i młodzieżą, oferuję także pracę indywidualną z dziećmi już od 3. roku życia. Można mnie spotkać we Wrocławiu i w Oleśnicy. Swoją wiedzą dzielę się na prywatnych profilach:
 
 
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i odbyłam szkolenie m.in. z terapii poznawczo-behawioralnej, Szkolenie I i II stopnia „Trener Treningu Umiejętności Społecznych”, a swoją pracę poddaję superwizji. 
Obszary, jakie szczególnie mnie interesują, obejmują komunikację międzyludzką, radzenie sobie z emocjami, a także pracę z osobami ze spektrum autyzmu.
 
Dzięki!
Angelika
 

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!